Spørgsmål: info@glas-direkt.dk
Telefon: 7020 7533

Handelsvilkår

 


Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Glas- Direkt.dk ApS, Niels Bohrs Alle 181, 5220 Odense SØ. Internetbutik: Glas-Direkt.dk, mail: info@glas-direkt.dk, CVR-nr. 27059740, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Glas-Direkt.dk ApS, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

 

1. Dokumentation og vejledning
Med leverancen og under bestillingen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra Glas-Direkt.dk ApS’ side, er dette muligt ved at sende en e-mail. 

Glas-Direkt.dk ApS kan ikke gøres ansvarlig for fejlmål i forbindelse med vejledning omkring opmåling. 

Har du spørgsmål til din ordre bedes du altid fremsende på mail og vedhæfte ordre nr.


2. Leveringsbetingelser og transport
Efter du har bestilt varer i butikken, modtager du en bekræftelse på at vi har modtaget din bestilling. 1-4 dage efter modtager du en ordrebekræftelse med en leveringsdato.
Ved større leverancer bliver du underrettet om leveringstidspunkt på e-mail senest 3 dage før levering, så du har mulighed for at være hjemme og kvittere for modtagelsen.
Hvis du ikke er hjemme, har du mulighed for at hente varen på fragtcentralen, indenfor 8 dage. Du skal dog huske din kvittering og ID-kort. Hvis du ikke afhenter inden 8 dage, betales ekstra fragtomkostninger af kunden selv. Det kan også aftales, at varen må stilles på adressen, på eget ansvar. Varerne er som udgangspunkt ikke emballeret.

Varen bliver som udgangspunkt leveret til fortovskant eller efter vurdering fra fragtmand. Levering på bagside af huse eller på f.eks. 1. eller 2.sal i etageejendomme, er ikke normal procedure.

Tilbehør til glas leveres med Gls til nærmeste pakkeshop, dog leveres lange varer med ekstern fragt til købers adresse. Pakker der ikke er afhentent i pakkeshop og som af den grund  sendes retur til Glas Direkt,  fratrækkes et returgebyr på kr. 50,00.

Vi har normalt en leveringstid på ca. 8 – 15 dage, det kan dog variere i ugerne 27-28-29-30, samt helligdage og op til jul og nytår. Ved forsinkelser kan Glas-Direkt.dk ApS ikke stilles til ansvar herfor.

Glas-Direkt.dk ApS sørger for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af beskadigelse af pakken under transporten, holde dig som kunde skadesløs. Hvis du overholder gældende regler for modtagelse, se afsnit 4.: modtagelse af varer. Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Køber er berettiget til at ændre tidspunktet for levering i af de(n) pågældende vare(r) inden levering har fundet sted. Men Glas-Direkt skal have besked senest 24 timer før aftalte leveringstidspunkt på e-mail: info@glas-direkt.dk
Glas-Direkt.dk ApS leverer ikke til Bornholm og andre ikke brofaste øer og udlandet, herunder Grønland og Færøerne. Medmindre merpris for fragtomkostninger aftales forud.

Normale fragtomkostninger for levering til Grønlandshavnen i Aalborg. 

 

3. Afhentning af varer

Har du valgt at afhente dine varer selv, sender vi en mail når varen er klar til afhentning.
Din ordre vil stå på et videoovervåget område med en følgeseddel. Du skal være opmærksom på at varerne ikke er emballeret og vi anbefaler derfor at du tager dette med i betragtning, når du skal transportere dine varer. 

Har du bestilt tilbehør til dit glas og skal du afhente i Hvidovre, Esbjerg, Brabrand eller Aalborg vil dette blive sendt med GLS til nærmeste pakkeshop. Har du valgt afhentning i Odense, vil tilbehøret ligge klart til afhentning sammen med glasset. Skinner ikke kan bestilles med afhentning andre steder end i Odense 

 

4. Modtagelse af varer
Når du modtager de bestilte varer, skal du huske at kontrollere for synlige skader. Hvis varen eller emballagen er beskadiget, eller bærer andre synlige tegn på defekt, skal du på fragtbrevet kvittere for modtagelsen med forbehold for eventuelle skader eller helt nægte modtagelse og lade chaufføren tage varen med igen.

Hvis ingen er hjemme til at modtage varen og denne er beskadiget, kan der ikke gøres indsigelser overfor Fragtmand og Glas-Direkt.dk ApS. Derfor ser vi gerne, at der træffes aftale om, at der altid er nogen til at kvittere for varen. Evt. naboen, et familiemedlem eller lignende. Vi tilbyder at kontakte dig 1-2 timer før levering, så du kan være hjemme og kvittere for modtagelse af varer.

Efter du har kvitteret for modtagelsen af varen, overgår ansvaret for varen til dig. 
Glas-Direkt.dk ApS yder ingen garanti på brudskader, efter kvittering for modtagelse.

Det er meget vigtigt at du ikke monterer en vare, for dernæst at reklamere over fejl og mangler.

Hvis du har modtaget en vare med fejl og har kvitteret med forbehold, skal du kontakte Glas-Direkt.dk ApS på e-mail info@glas-direkt.dk og referere med ordre nr.

Samme regler er gældende ved afhentning af varer på vores adresse.

Hvis du har modtaget en vare, uden at have kvitteret for modtagelse, skal du indenfor 24 timer kontrollere varens tilstand. Hvis varen er beskadiget skal du straks anmelde sagen skriftligt til Glas-Direkt.dk ApS. Såfremt dette ikke modtages rettidigt kan Glas-Direkt.dk ApS ikke gøre indsigelse overfor fabrikant og fragtselskab. Retten til reklamation bortfalder derfor.

 

5. Garanti
Glas-Direkt.dk ApS yder 5 års garanti ved punktering af Termoruder og Energiruder.
Glas-Direkt.dk ApS yder den normale garanti efter købelovens bestemmelser.
Glas-Direkt.dk ApS yder ingen garanti på brudskader, efter kvittering for modtagelse.

 

6. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, skal køber reklamere indenfor 48 timer via e-mail. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering. 
 

7. Reklamationer
I tilfælde af reklamationer er Glas-Direkt.dk ApS ikke ansvarlig for demontering samt genmontering af produkter.
I tilfælde af reklamation skal ordrebekræftelsen altid fremsendes sammen med varen.

Ved reklamationer på ruder gælder retningslinjerne for vurdering af "Termoruders visuelle kvalitet", udarbejdet af GS Glasindustriens Samarbejdsorganisation.  

Hærdet glas: Glasbrud som følge af NiS (nikkelsulfidindeslutninger) dækkes ikke af fabrikanten og Glas-Direkt.dk ApS.

I tilfælde hvor kunden ønsker at reklamere over en varer købt hos Glas-Direkt.dk ApS og varen ikke er reklamationsberettiget skal kunden afholde udgifter for Glas-Direkt.dk ApS iht. statens takster for kørsel, fragt og lign. Alle reklamationer skal anmeldes til via e-mail.

Glas-Direkt.dk ApS har en tolerance på færdige mål som er +/- 2 mm.

 

8. Glas-Direkt.dk ApS’ mangelansvar
Glas-Direkt.dk ApS’ mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, om-levering,  (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. Glas-Direkt.dk ApS kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.
Såfremt køber ophæver aftalen som følge af stor forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8. Det skal dog præciseres at glas er et skrøbeligt materiale og det kan gå itu under transport. Nogle af vores produkter tager lang tid at producere, derfor kan der i nogen tilfælde være længere leveringstider.


9. Ansvarsbegrænsning
Glas-Direkt.dk ApS påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

 

10. Produktansvar
Glas-Direkt.dk ApS er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Efter modtagelsen af varen fralægger Glas-Direkt.dk ApS sig ethvert ansvar for personskade.

 

11. Returnering af varer og fortrydelsesret 
Skulle du fortryde dit køb, kan alle varer som ikke er specialfremstillede returneres inden 21 dage efter modtagelse, hvis varen er tilbageleveret i væsentlig samme stand og mængde. Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videresalg muligt, idet der på emballagen er anvist brugbare oplysninger om produktets anvendelse såvel som mål/værdier, som er nødvendig information for vores kunder. Da der ikke kan skaffes ny emballage til produkterne, har emballagen stor værdi for produktet og skal derfor med retur. Det er derfor vigtigt at der ikke sættes tape eller andre klistermærker direkte på original emballage. Returforsendelse er for egen regning og skal sendes med levering  til vores adresse. Vi afhenter ikke vare sendt til diverse pakkeshops.  Pakker der ikke er afhentent i pakkeshop og som af den grund  sendes retur til Glas Direkt,  fratrækkes et returgebyr på kr. 50,00.
Specialfremstillede varer dvs. varer, som er fremstillet specielt til kunden, tages ikke retur. Alle vore glas og plexiglas fremstilles på mål efter kundens ønske og kan derfor ikke returneres.

Specialfremstillede varer som er bestilt og hvor man har modtaget en bekræftelse kan ikke fortrydes og ej heller kan et reserveret beløb for betaling ikke returneres eller annulleres.

Hvis du fortryder dit køb, inden du modtager varen, skal du blot nægte modtagelse af varen. Du skal dog være opmærksom på, at returfragten påhviler dig. Denne returfragt er ikke nødvendigvis den samme som du har givet for at få den sendt til dig. Varer, der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse uden forudgående aftale. Kunden har selv ansvaret for at varen kommer frem i hel stand. Når du har bestilt en specialfremstillet vare hos Glas-Direkt.dk ApS betragtes ordren som bindene og du kan derefter ikke fortryde bestillingen. 

12. Persondatapolitik
Når du bestiller  en vare hos Glas-Direkt.dk ApS, registreres de oplysninger du selv har afgivet. Oplysninger registreres i vores database. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.
Medarbejdere hos Glas-Direkt.dk ApS har adgang til disse oplysninger.
Oplysninger fra bestillingerne videregives ikke og vi sender ikke uopfordrede e-mails ud fra disse oplysninger. Har du købt en vare hos Glas-Direkt.dk ApS har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet via Glas-Direkt.dk ApS, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til: info@glas-direkt.dk

Du kan læse mere om vores persondatapolitik her

 

13. Priser
Alle priser er inkl. 25% moms, dog tages forbehold for:
Prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, samt ændring af specifikation i produktet, samt trykfejl.
Glas-Direkt.dk ApS forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priser, gebyrer m.m.


14. Betaling
Betaling kan som under ”bestilling” ske med Dankort, Betaling er gebyrfrit. Det er muligt at overføre penge til vor konto hos Danske Bank 4366 12588372.

www.betaling.dk- giver gode råd om betaling på internettet.

Vi modtager følgende betalingskort: Dankort, Visa Dankort, Visa Electron, JCB, Diners Club, Master Card, American Express.

 

15. Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@glas-direkt.dk.

 

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies